MI-METODIKEN

 

MI är ett evidensbaserat tillvägagångssätt och en kommunikationsstil som syftar till att stärka människans inre motivation för förändring. MI lägger stor vikt vid det empatiska tillvägagångssättet och skapar därmed bättre förutsättningar för en förändring. Metoden används ofta för beteendeförändringar och livsstilsförändringar och baseras på William Miller och Stephen Rollnicks arbete och forskning. Genom att utforska ambivalens och stärka din känsla av självkompetens, villighet och beredskap att genomföra den önskade förändringen ökar sannolikheten för att du kommer att genomföra förändringen.

Har du någon fråga eller fundering om våra tjänster kan du ställa den direkt här:
Kommentarer